Binance gia hạn chương trình Zero Maker Fee cho BUSD đến tháng 12/2021

Do nhu cầu phổ biến, binance sẽ kéo dài ngày kết thúc Chương trình khuyến mãi thu phí Zero Maker cho BUSD đến 2021-12-31 0:00 AM (UTC), gia hạn thêm sáu tháng so với thời hạn dự kiến ​​trước đó là 2021-06-10 0:00 sáng (UTC). Khuyến mãi không tính phí nhà sản xuất sẽ áp dụng cho tất cả các cặp giao dịch BUSD giao ngay và ký quỹ, nhưng không áp dụng cho Hợp đồng vĩnh viễn BTCBUSD và các hợp đồng BUSD khác được niêm yết trên Binance.

Để hiểu thêm về BUSD, hãy nhấp vào đây . Đối với bất kỳ câu hỏi kinh doanh nào, vui lòng liên hệ với nhóm BUSD tại đây: [email protected]

Cảnh báo rủi ro : Giao dịch tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Vui lòng thực hiện giao dịch của bạn một cách thận trọng. Binance sẽ cố gắng hết sức để chọn những đồng tiền chất lượng cao, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

 

 Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance hoàn 20% phí giao dịch
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Bybit | $1,610 Bonus + gửi tiết kiệm lãi suất đến 15%